Vereniging

Vereniging

De doelstelling van de vereniging luidt:

“De vereniging heeft ten doel het in de ruimste zin behartigen van de belangen van ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren in de gemeente Graft de Rijp”.

Zij tracht dit doel te bereiken door :

  • het organiseren van evenementen
  • het houden van vergaderingen
  • het organiseren van lezingen
  • het verstrekken of doen verstrekken van voorlichting aan alle leden
  • alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

Historie

Op 15 augustus 1979 werd bij notariële akte de vereniging Ondernemersbelang opgericht. Hieraan vooraf bestonden er twee verenigingen nl. de Koninklijke vereniging en de Katholieke vereniging. Zij besloten samen te gaan onder de naam: “Vereniging Ondernemersbelang Graft-De Rijp”

De toen zittende bestuursleden waren Jan Kaptein, Ber Nibbering, Nico Hooyberg, Fred Rijkes sr., Kees Schermerhorn, Gervien Schipper, Kees van Straaten, Jan Stoop en Siem Schokker. Van de periode voor 1979 is niet zo heel veel bekend. Er werden wel vergaderingen belegd, maar daar werd niet zoveel over opgeschreven. Het waren meer mondelinge afspraken, of afspraken die op een kladje werden genoteerd.

Activiteiten

Onze vereniging organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten. Naast allerlei bijeenkomsten en besprekingen (o.a. met de gemeente) organiseren wij b.v. een beurs, een open dag, een Sinterklaas-intocht, een ondernemersuitje, een aantal thema-avonden en we zijn met een stand aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie die de gemeente organiseert.

Lid worden

Een lidmaatschap van Ondernemersbelang Graft-De Rijp kost € 75,-  per jaar. Aanmelden kan online via het aanmeldformulier. Als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten die Ondernemersbelang Graft-De Rijp organiseert en krijgt u een gratis vermelding en doorkoppeling op de website.