De Flex-BV: nieuws om te weten

Op 1 oktober jl. is het BV recht ingrijpend gewijzigd. Het is nu makkelijker (en goedkoper) een BV op te richten en de organisatie van de BV kan nu flexibeler ingericht worden.

Voor verschillende partijen heeft dit gevolgen.

De eenmanszaak, succesvolle ZZP’er of ondernemer met een nieuw initiatief

Tot 1 oktober 2012 moest de ondernemer bij het oprichten van een BV een minimum kapitaal van € 18.000 inleggen. Deze minimum inleg is met de nieuwe wet afgeschaft. Ook de verplichting van een bank- of accountantsverklaring behoort tot het verleden.

Wat zijn de voordelen van een BV?

Ten opzichte van een eenmanszaak kent een BV een aantal voordelen. Ten eerste is de belastingdruk bij een BV lager (20-25%). Deze kan namelijk bij een goed winstgevende eenmanszaak wel 52% zijn. Daarnaast is een bedrijfsoverdracht bij een BV makkelijker te regelen. De aandelen, die de waarde van het bedrijf vertegenwoordigen, kunt u namelijk stukje bij beetje overdragen. Ook kunt u verschillende soorten aandelen uitgeven, bijvoorbeeld aandelen zonder stemrecht, zonder winstdeling of zonder vergaderrecht. Participeren in andere bedrijven gaat daardoor ook makkelijker.
Het meest bekende voordeel van een BV is de beperking van (persoonlijke) financiële aansprakelijkheid. Bij het hebben van een partner, een scheiding, het overlijden van de eigenaar of het mislukken van één bedrijfsonderdeel kan dit nog van extra nut zijn.

Een bestaande BV

De wijziging van het BV-recht wordt ook wel de “invoering van de Flex-BV” genoemd. Zoals de naam al zegt kan er vanaf oktober 2012 veel meer flexibel geregeld worden. De meest in het oog springende verandering betreft de aandelen. Er is nu meer mogelijk met verschillende soorten aandelen (inclusief fiscale gevolgen). De stem- en vergaderrechten zijn flexibeler te regelen en ook zijn bijzondere bevoegdheden aan aandelen te koppelen, bijvoorbeeld over de benoeming van de bestuurder. Ook kapitaalsvermindering, het inkopen van de eigen aandelen, is nu makkelijker te regelen. Denk er dan wel aan deze mogelijkheid niet in de eigen (op oude wetgeving gebaseerde) statuten te verbieden!

De aandeelhouder krijgt met de nieuwe wet een grotere instructiebevoegdheid. Maar de bestuurder krijgt ook een grotere verantwoordelijkheid bij de beoordeling over de hoogte van het dividend. Daarmee samen hangt ook weer een grotere aansprakelijkheid. Al met al zijn er veel mogelijkheden met de nieuwe Flex-BV. U kunt hier gebruik van maken als de bestaande statuten dit niet tegenhouden. Ook is het belangrijk dat uw bestaande statuten niet naar oude wetgeving verwijzen. Dan kan u namelijk niet zo’n leuke verrassing bezorgen….

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, in uw specifieke situatie, maak dan een afspraak met notaris Paul Roem (0299-671901).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *