Verbeterpunten voor de ketenaanpak huiselijk geweld in Noord-Holland Noord

ALKMAAR – Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de keten huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland Noord, is een reconstructie van 99 casussen uit 2019 uitgevoerd. Het onderzoek naar de ketenaanpak laat zien dat de aanpak beter had gemoeten. Naar aanleiding van het […]
Source: Alkmaarsdagblad