Stille getuigen van de verwoesting van het Clarissenklooster in Alkmaar

ALKMAAR – Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden aan de Molenbuurt hebben de gemeentelijk archeologen een opgraving verricht om de resten van het Clarissenklooster in kaart te brengen. Hierbij hebben zij naast de resten van het klooster ook tastbare resten gevonden van de gebeurtenissen […]
Source: Alkmaarsdagblad