Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

NEDERLAND – 30 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder ging er in het eerste kwartaal van 2022 van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het komende jaar zal verslechteren. Begin 2021 was dat nog 16 procent. Huurtoeslagontvangers waren pessimistischer dan eigenwoningbezitters en […]
Source: Alkmaarsdagblad