Locatie Stadswerk072 maakt plaats voor woningbouw

ALKMAAR – Het college van B&W ziet kansen voor woningbouw op de huidige locatie van Stadswerk072. B&W stellen voor om de locatie aan de Herculesstraat vrij te maken voor de noodzakelijke woningbouw. Hiervoor wordt Stadswerk072 overgebracht naar de locatie van de Huisvuilcentrale (HVC). Hiermee zet […]
Source: Alkmaarsdagblad