Eindfase verkenning

ALKMAAR – Op basis van het advies van verkenner Ria Oosterop-van Leussen gaan D66, OPA, VVD en SPA aan de slag met een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn gebaseerd op de door alle fracties ingebrachte thema’s tijdens de gespreksrondes met de verkenner. Deze […]
Source: Alkmaarsdagblad