Afscheid Co Schipper en Leo Borst als voorzitters van het Ondernemersbelang Graft-De Rijp

Onder luid applaus en vele dankzeggingen hebben beide voorzitters tijdens de laatste jaarvergadering afscheid genomen van hun functie binnen het Ondernemersbelang.

Beiden kregen namens de aangesloten ondernemers een prachtig boeket bloemen overhandigd en een warm applaus. Alom werd waardering uitgesproken voor hun inzet en betrokkenheid voor het Ondernemersbelang.

Bestuursverleden:

 • Co Schipper is vanaf 1982 tot 1996 bestuurslid van het Ondernemersbelang geweest.
 • Samen met Leo Borst vanaf 2001 t/m 2012 organisator van de diverse Beurzen en Open dagen.
 • Vanaf 2003 t/m 2012 samen met Leo Borst voorzitter van het Ondernemersbelang Graft De Rijp.

We hopen dat het Ondernemersbelang nog lang gebruik kan en mag maken van de kennis en ervaring van beiden.

Co en Leo bedankt en geniet van de vrijkomende uurtjes, jullie hebben het in alle opzichten meer dan verdiend!

Enkele hoogtepunten en herinneringen uit 9 jaar voorzitterschap

Een korte greep uit de hoogtepunten en dierbare herinneringen tijdens het voorzitterschap van Co Schipper en Leo Borst:

 • De Paranormale beurs met heel veel humor vooraf en achteraf.
 • De Beurs van 2011 blonk uit in professionaliteit en samenwerking met de Gemeente en vrijwilligers.
 • De introductie van Jan Geert de Eerste als dorpsomroeper aan de voltallige Gemeenteraad.
 • De Sinterklaasintocht waarbij o.a. de boot vastliep en de Zwarte Pieten steeds witter werden door de regen en harde wind.
 • Ook de intocht, waarbij wegens een bommelding de hele Dam ontruimd moest worden, staat nog in het geheugen gegrift.
 • Een ander hoogtepunt was de uitreiking in 2007 van een Koninklijke onderscheiding voor zowel Co Schipper als Leo Borst vanwege hun inzet voor o.a. de vrijwillige brandweer en hun bijdrage aan de gemeenschap in het algemeen.
 • De keuze uit een aantal projecten waarbij de revitalisering van De Volger door de Provincie als beste project werd gekozen, was de kroon op vier jaar arbeid, hetgeen een mogelijke bijdrage in de vorm van een subsidie voor het revitaliseringsproject opleverde van € 900.000,-.
 • De Stichting Revitalisering De Volger is momenteel samen met de Gemeente aan het bekijken hoe en op welke wijze deze subsidie ingezet kan gaan worden voor de revitalisering van De Volger en op welke wijze de samenwerking van de Provincie, de Gemeente en de ondernemers gestalte kan krijgen.