Revitalisatie bedrijventerrein De Volger door invoeren BIZ-regeling

De commissie Algemene Zaken en Middelen heeft in haar vergadering van 13 september 2011 besloten om het voorstel tot het instellen van een BIZ-regeling voor bedrijventerrein De Volger in De Rijp, positief voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 29 september 2011.

Door het aanwijzen van bedrijventerrein De Volger als Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wil de gemeente samen met de ondernemers op De Volger een vitaal, aantrekkelijk, veilig en leefbaar bedrijventerrein realiseren. Wethouder Aart Koning: “De Rijp is één van de mooiste dorpen in Noord-Holland, daar hoort natuurlijk ook het mooiste bedrijventerrein bij.”

Verder lezen en reageren: Revitalisatie bedrijventerrein De Volger door invoeren BIZ-regeling (DeVolger.nl)