Privacy

De website ondernemersbelang-graftderijp.nl wordt uitgegeven door Ondernemersbelang Graft-De Rijp. Het hieronder vermelde privacy reglement geeft weer hoe Ondernemersbelang Graft-De Rijp omgaat met privacy gerelateerde zaken m.b.t. de website ondernemersbelang-graftderijp.nl.

Algemeen

Ondernemersbelang Graft-De Rijp respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil Ondernemersbelang Graft-De Rijp duidelijkheid scheppen in hetgeen Ondernemersbelang Graft-De Rijp met uw gegevens doet.

Bezoekergegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van ondernemersbelang-graftderijp.nl. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Cookies

Deze website maakt gebruik van niet-privacygevoelige cookies.

Persoonsgegevens

U kunt de ondernemersbelang-graftderijp.nl bezoeken zonder ons persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Ondernemersbelang Graft-De Rijp persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Ondernemersbelang Graft-De Rijp op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

Ondernemersbelang Graft-De Rijp zal uw gegevens niet doorleveren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Ondernemersbelang Graft-De Rijp hier wettelijk toe verplicht wordt.

Inzage in gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Links

ondernemersbelang-graftderijp.nl bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Ondernemersbelang Graft-De Rijp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de ondernemersbelang-graftderijp.nl.

Word lid

Word lid van Ondernemersbelang Graft-De Rijp
Als lid van Ondernemersbelang Graft-De Rijp blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen voor ondernemers in uw regio en kunt u netwerken met andere ondernemers.
Word lid

Volg ons laatste nieuws

Twitter Volg ons op Twitter: @derijpbusiness

Facebook Volg ons op Facebook: Ondernemersbelang

RSS Abonneer op onze RSS nieuws-feed